privacy policy

Als u op enigerlei wijze persoonlijke informatie via deze website aan ons verstrekt, is dat een uiting van vertrouwen. Met deze Privacy Policy laten wij u weten hoe wij met dit vertrouwen omgaan. Dat is eigenlijk heel simpel: wij zullen op geen enkele wijze uw gegevens openbaar maken of ter beschikbaar stellen aan derden, tenzij daartoe gedwongen door wetgeving of jurisprudentie. Heeft u desondanks het gevoel dat wij niet correct met uw persoonlijke gegevens omgaan, meld het ons direct via [email protected] zodat wedit kunnen corrigeren.

MEER WETEN?
[email protected]

privacy policy

Als u op enigerlei wijze persoonlijke informatie via deze website aan ons verstrekt, is dat een uiting van vertrouwen. Met deze Privacy Policy laten wij u weten hoe wij met dit vertrouwen omgaan. Dat is eigenlijk heel simpel: wij zullen op geen enkele wijze uw gegevens openbaar maken of ter beschikbaar stellen aan derden, tenzij daartoe gedwongen door wetgeving of jurisprudentie. Heeft u desondanks het gevoel dat wij niet correct met uw persoonlijke gegevens omgaan, meld het ons direct via [email protected] zodat wedit kunnen corrigeren.

MEER WETEN?
[email protected]

de stichting

activiteiten

contact